Green

Layered green

Stel je een plek voor die het centrum een inspirerende groene impuls geeft en die op allerlei niveaus groen en gezond is. Door de sky niet als limit te zien voegt HS Kwartier groen, duurzame gebouwen en een sociale leefomgeving toe aan het bruisende hart van Den Haag. In de filosofie achter deze plek staat duurzaamheid centraal, zoals het hoort. Het meest zichtbaar is Escher Gardens, een uniek complex dat ‘urban wellbeing’ in een groene omgeving faciliteert. Deze uitgesproken groene mentaliteit voor gezonder, duurzamer en slimmer wonen is wat HS Kwartier echt onderscheidt. Verticaal bouwen en duurzame mobiliteitsoplossingen creëren extra ruimte voor parken, planten en ambitieus stedelijk groen.

Parkboulevard

De Waldorpstraat wordt een groene parkboulevard waar niet de auto, maar de mens maatgevend is. Een bruisend middelpunt van een aantrekkelijke en hoogwaardige natuurlijke buitenruimte, waarin stedelijke voorzieningen en ontspannende natuurbeleving hand in hand gaan. Door de strikte scheiding tussen gebouw en publieke ruimte op te heffen, lopen groen en gebouw naadloos in elkaar over.

Duurzame gebouwen

Alle gebouwen worden zo duurzaam mogelijk ontwikkeld en groen wordt daar een integraal onderdeel van. Daktuinen, atria en binnentuinen zorgen ervoor dat straks de sfeer van parkboulevard Waldorpstraat naadloos overgaat in de bebouwing. De daktuinen zorgen voor waterberging en het project wekt op duurzame wijze energie op middels een WKO systeem.

Inclusief & Verbindend

HS Kwartier staat voor inclusiviteit en verbinding. Dat wil zeggen: voor alle leeftijdsgroepen, levensstijlen en culturen. Door een intelligente combinatie van technologie, architectuur en groen stimuleert het project interactie, uitwisseling en een goede balans tussen stedelijke dynamiek en natuurlijke ontspanning.

Duurzame mobiliteit

Op het gebied van mobiliteit staan duurzame concepten centraal, zowel in de bebouwing als in het openbaar gebied. Dat betekent ruim baan voor voetgangers en fietsers, met de auto ‘te gast’ in het gebied. Er wordt ov-georiënteerd gebouwd, met in de gebouwen royale voorzieningen voor fietsen, E-bikes en elektrische deelauto’s.